BENEFICIARI ELIGIBILI:

IMM-uri infiintate pe raza Municipiului București, după data de 1 ianuarie 2019.

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

 • Sunt IMM-uri cu capital social integral privat;
 • Asociatii / actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica decat cu o singura societate in cadrul programului;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului dupa 1 ianuarie 2019 si au sediul/punct de lucru exclusiv in Municipiul Bucuresti;
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibil (domenii eligibile: industrii creative, IT, productie, servicii)
 • Nu au datorii la bugetul general consolidate si la bugetele locale;
 • Nu au depasit plafonul de 200.000 Euro pe durata a trei execitii financiare consecutive (intreprindere unica) si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor / contra cost.

FINANTARE NERAMBURSABILA:

Alocatia financiara nerambursabila este de maximum 50.000 EURO, reprezentand maxim 90% din valoarea proiectului. 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Echipamente tehnologice –  tehnica IT, sisteme portabile, licente, sisteme audio-video;
 • Achizitionare de spatii de lucru / productie / pentru prestari servicii si comert;
 • Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete 
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme ce utilizeaza resurse regenerebile de energie;
 •  Achizitionarea de echipamente de incalzire / climatizare;
 • Salarii, utilitati, servicii de contabilitate, chirii aferente spatiilor de lucru;
 • Realizarea unui website pentru prezentarea si promovarea societatii;
 • Active necorporale: brevete de inventive, francize, etichetare ecologica;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociat/actionar/administrator/angajati ai societatii 
 • TVA nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului
 • Programe software / licente 
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate;
 • 1 placuta informativa cu privire la program.

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083