BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • Operatorii economici -microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii.

FINANTARE NERAMBURSABILA:

 • Sprijinul nerambursabil  va fi de maxim 75% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi  250.000 Lei pentru fiecare beneficiar.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Echipamente IT tehnica de calcul tip PC 
 • Cititoare pentru cod de bare; 
 • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare; 
 • Aparate de marcat electronice fiscale; 
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
 • Electro si motostivuitoare;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma; 
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie;
 • Instalatii de incalzire sau climatizare; 
 • Cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala;
 • Comisionul de garantare pentru creditele aferente implementareii proiectului;
 • Consultanta ;
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083