BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor;

FINANTARE NERAMBURSABILA:

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de pana la 500.000 SO (valoare productie standard) si ferme zootehnice cu dimensiune economica de pana la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevad constructii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal; maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de peste 500.000 SO si ferme zootehnice cu dimensiune economica de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevad constructii- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

Pentru cooperative si grupuri de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii. 
 • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat.
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat).
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 • cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor.

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083