BENEFICIARI ELIGIBILI:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

FINANTARE NERAMBURSABILA:

Valoarea finantarii este de maxim 200.000 de euro/proiect

Finantarea reprezinta 70% din totalul proiectului, cu posibilitatea majorarii la 90% in cazul activitatilor de productie. Astfel valoarea cofinantarii este de 30%, respectiv 10% ( activitati productie)

CHELTUIELI ELIGIBILE:

  • Extinderea si/sau modernizarea si dotarea agropensiunilor;
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea si dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea structurilor de alimentatie publica;
  • Contructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
  • Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;
  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitonarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
  • Terenuri neconstruite si terenuri construite in limita a 10% din valoare finantarii
  • Mijloace de transport marfa sau de transport specializare necesare pentru desfasurarea activitatii non-agricole finantate

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083