BENEFICIARI ELIGIBILI:

  • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare

FINANTARE NERAMBURSABILA:

Sprijinul nerambursabil  va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

  • Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare; constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare2 – depozitare (materie prima /produse – sortare – conditionare – procesare – comercializare).
  • Investitii in producerea si comercializarea produselor vinicole propuse de solicitantii care nu figureaza in Registrul Plantatiilor Viticole cu Declaratia de productie si/sau cu Declaratia de stocuri produse vinicole.
  • Achizitionarea, inclusiv in leasing3 de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate.
  • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083