BENEFICIARI ELIGIBILI:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

FINANTARE NERAMBURSABILA:

Valoare finantarii este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, ce se acorda in doua transe:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Planul de afaceri, ce se justifica prin prisma codurilor CAEN in baza carora se solicita finantare sunt eligibile.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

Nu sunt eligible cheltuielile pentru:

– înființare/modernizare/extindere de agropensiuni.

– înființare/modernizare/extindere de pensiuni, hoteluri.- înființare/modernizare/extindere structuri de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare.

Contact

CHROMA CONSULTING AGENCY
Adresa
Strada Glodeni, nr. 12, etaj 2, biroul 22 Sector 2, Bucuresti
Contact
E-mail: office@chroma.ro Phone: 0790540083