Pe 27 august 2020 a fost publicat un Ordin de Ministru in Monitorul Oficial, prin care a fost aprobata masura de sprijin 2.2 Sprijinirea crearii si extinederea capacitatilor avansate de productie si dezvoltare a serviciilor, organizata in cadrul Programului Operational Regional (POR 2.2 IMM).

Programul este disponibil pentru toate regiunile de dezvoltare ( Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), exceptie facand regiunea Bucuresti-Ilfov.

In cadrul acestei linii de finantare sunt eligibli beneficiarii care:

 • Fac dovada ca in ultimii 2 ani inaintea depunerii cererii de finantare nu au efectuat o relocare catre regiunea in care urmeaza sa realizeze investitia
 • Se incadreaza in categoria intreprinderilor MICI si MIJLOCII din mediul urban sau a intreprinderilor MIJLOCII din mediul rural.
 • Au desfasurat activitate cel putin un an fiscal
 • Au inregistrat profit din exploatare in ultimul an fiscal (>0 lei)
 • La data depunerii cererii de finantare au deja au deja codul CAEN inscris ca domeniu de activitate principal sau secundar
 • La data depunerii cererii de finantare detine un drept de proprietate asupra terenului, imobilului si/sau cladirii , reprezentand locul de implementare al proiectului, respectiv: dreptul de proprietate private, dreptul de concesiune, dreptul de superficie/ dreptul de usufruct, comodat sau inchiriere.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru un proiect este de minim 1.500.000 euro si maxim 6.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.

In cadrul prezentei masuri nu sunt eligibile:

 1. Proiectele care constau exclusiv in realizarea unor lucrari de constructii ce nu necesita autorizare.
 2. Proiectele care include doar achizitii de active necorporale.
 3. Proiectele care presupun exclusive lucrari de modernizare.

Finantarea neramburabila maxima, calculata ca procent din valoarea totala a proiectului

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltareNord-EstSud-EstSud-MunteniaSud-Vest OlteniaVestNord VestCentru
Intreprinderi Mijlocii60%60%60%60%45%60%60%
Intreprinderi Mici70%70%70%70%55%70%70%

Investititiile ce se pot realiza in cadrul programului sunt:

 • Lucrari de construire si extindere a spatiilor de lucru
 • Amenajarea terenului
 • Instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicatii etc.
 • Echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente IT si de birotica
 • Instalatii / echipamente specific in scopul obtinerii unei economii de energie
 • Active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice etc. ( nu pot depasi 20% din valoare activelor corporale cuprinse in proiect)
 • Costuri de proiectare si asistenta tehnica
 • Obtinere avize, acorduri, autorizatii: obtinerea/prelungirea certificatului de urbanism, obtinerea/ prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/ desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordui si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,termoficare, energie electrica etc.
 • Achizitionarea semnaturii electronice
 • Proiectare si inginerie: elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare
 • Servicii de consultanta, management de proiect, asistenta juridic
 • Activitati obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului ( in limita a 5000 de lei fara TVA)

Programul POR 2.2 se va lansa pe data de 30.10.2020 la ora 12.00.

Lista domeniilor de activitate eligibile o puteti gasi mai jos:

LISTA domeniilor de activit… by Chroma Consulting Agency

Societatea noastra, CHROMA CONSULTING AGENCY ofera servicii de consultanta specializata in vederea accesarii programelor de finantare europeana. Pentru a stabili eligibilitatea dumneavoastra in cadrul programului POR 2.2 si a discuta despre proiectul de investii vizat, consultantii nostri va stau la dispozitie atat telefonic la numarul 0790540083, precum si pe e-mail la adresa office@chroma.ro .